Ceník výkonů

CENY LÉKAŘSKÝCH VÝKONŮ
Od 1.1.2021(odvozené z vyhlášky MZ č. 439/2008)

Vyšetření pacienta
– na vlastní žádost nebo bez zdravotního pojištění    
 1000,- Kč
Vyšetření v souvislosti s posudkem
– k pracovní činnosti
– k držení zbraní
– k profesním průkazům 
600,- Kč
Vyšetření a posudek způsobilosti řízení MV
– soukromé osoby    
550,- Kč
Vyšetření pro posudky způsobilosti
– ke sportovní činnosti
– k přihlášce ke studiu
– k potvrzení bezinfekčnosti   
200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace    350,- Kč
Pro komerční pojišťovny a podobné účely   1000,- Kč
Administrativní práce
– Oznamování pojistných událostí
– Hodnocení bolestného 
350,- Kč

 

Smluvní pojišťovny